ข่าวนักศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม..

มาตรการช่วยเหลือของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู้ภัยโควิด-19 ในภาคส่วนต่าง ๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม..

UMAP Discovery Camp 2020 in Malaysia ณ Universiti Kebangsaan Malaysia ประเทศมาเลเซีย

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยน TF LEaRN Programme @ NUS 2020

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยน NTNU Exchange Student Application for 2020 Fall Semester ณ National Taiwan Normal University ประเทศไต้หวัน

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยน Lahore University of Management Sciences Fall 2020 ณ Lahore University of Management Sciences ประเทศปากีสถาน