ข่าวนักศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การสมัครขอรับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนฯ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (สำหรับนักศึกษารหัส 63)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การสมัครขอรับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนฯ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (สำหรับนักศึกษารหัส 62 ลงไป)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นภายใต้เครือข่าย UMAP สำหรับ Spring 2021

รายละเอียดเพิ่มเติม..

USJ Macao Exchange Student Programme Fall Semester 2020/2021 ณ University of Saint Joseph มาเก๊า

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 2)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID – 19 สำหรับปีการศึกษา 2563