ข่าวนักศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม..

รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนสนับสนุนนักศึกษาสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการระยะสั้น ณ ต่างประเทศ ภายใต้โครงการ ASEAN Travelling Project ประจำปี 2023

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาจากเงินบริจาค ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 3)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาจากเงินบริจาค ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 2)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยน MEXT Scholarship Toyo University 2024

รายละเอียดเพิ่มเติม..

เชิญชวนสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 3 (สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ)