ข่าวนักศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการ Winter School on Public Policy

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการเตรียมความพร้อมกําลังคนที่มีสมรรถนะสูง

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอแสดงความยินดีกับ นายกิตติพศ ดาราวิโรจน์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

พิธีมอบทุนสนับสนุนโครงการ ASEAN++ Travelling 2023

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ให้การต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ตารางสอบปลายภาคการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566