ข่าวนักศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เปิดสอนกระบวนวิชาเรียนร่วม ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2564

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาจากเงินบริจาค ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 3)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

Sociology and Anthropology of Northern Thailand and Upper Mekong

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เลื่อนกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาจากเงินบริจาค ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1) และ (ครั้งที่ 2)