ข่าวผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์ เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์


ประกาศ ณ วันที่ 09/02/2021 -- 14:08 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์ฯ เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

9 กุมภาพันธ์ 2564

ณ ห้องประชุมคณบดีคณะสังคมศาสตร์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
รูปเพิ่มเติม