จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 1


ประกาศ ณ วันที่ 26/01/2021 -- 13:42 น.

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 1- 20210126-134245-ประกาศผลผู้ชนะไตรมาส1.pdf

- 20210126-134245-ตค63.pdf

- 20210126-134245-พย63.pdf

- 20210126-134245-ธค63.pdf


รูปเพิ่มเติม