กิจกรรม

มาตรการกำกับดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชือโคโรนาไวรัส (Covid-19) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ประกาศ ณ วันที่ 18/01/2021 -- 14:10 น.

มาตรการกำกับดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชือโคโรนาไวรัส (Covid-19) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่- 20210118-141019-แผนโควิด 19.doc.pdf
รูปเพิ่มเติม