ประชาสัมพันธ์

แนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคลากรของคณะสังคมศาสตร์ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 1)


ประกาศ ณ วันที่ 08/01/2021 -- 16:21 น.

แนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคลากรของคณะสังคมศาสตร์ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 1)- 20210108-162134-workfromhome.pdf
รูปเพิ่มเติม