ประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนและการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


ประกาศ ณ วันที่ 04/01/2021 -- 14:34 น.

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนและการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รายละเอียด : ไฟล์แนบ- 20210105-143458-ประกาศคณะฯ การเรียนการสอน (4 มค 64).pdf
รูปเพิ่มเติม