สำหรับนักศึกษา

รัฐบาลออสเตรียประกาศให้ทุนการศึกษา วิจัย ฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2021/2022


ประกาศ ณ วันที่ 04/01/2021 -- 13:48 น.

รัฐบาลออสเตรียประกาศให้ทุนการศึกษา วิจัย ฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2021/2022

สำหรับนักศึกษา บุคลากร สถาบันอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป ในสาขาวิชาต่างๆ ณ สถาบันอุดมศึกษาในออสเตรีย

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
www.studyinaustria.at
รูปเพิ่มเติม