ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูล Mobility Calendar 2019 – 2020


ประกาศ ณ วันที่ 23/11/2020 -- 16:14 น.

กองวิเทศสัมพันธ์ได้รวบรวมข้อมูล Mobility Program ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศที่จัดขึ้นระหว่างปี 2019-2020

ประกอบด้วย ชื่อโครงการ วันที่ประชาสัมพันธ์โครงการ กำหนดหมดเขตรับสมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร เว็บไซต์โครงการ

เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้แก่นักศึกษาที่สนใจได้เตรียมตัวให้พร้อมก่อนโครงการรอบใหม่จะมาถึง เนื่องจากที่ผ่านมามีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนแต่ติดขัดเรื่องการเตรียมเอกสาร การขาดความพร้อมในการเตรียมตัวเข้าร่วมโครงการ ข้อมูล Mobility Calendar จึงจะช่วยให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลโครงการแลกเปลี่ยนในเบื้องต้น เพื่อเตรียมความพร้อมต่อไปค่ะ
รายละเอียดเพิ่มเติม
รูปเพิ่มเติม