ประชาสัมพันธ์,ทุนวิจัย

ทุนวิจัย "์Newton fund" เปิดรับข้อเสนอโครงการขอรับทุน ประจำปี 2020/21


ประกาศ ณ วันที่ 21/04/2020 -- 14:36 น.

The Newton Fund - Calls for 2020/21 now open for application

Funding Opportunities
- Institutional Links
Co-funder: 1) OPS, or 2) NRCT
Grant size: £50,000 - £100,000 per project
Institutional Links (IL) is a seed funding to initiate and support the joint development of research and innovation collaborations between the UK and Thailand partnering research groups or institutions.
Call period: 20 April - 12 June 2020
https://www.britishcouncil.or.th/en/programmes/education/our-work-support-higher-education-and-research-sector/NewtonFund/institutional-links

- Newton Fund Impact Scheme
Co-funder: NRCT
Grant size: £100,000 - £200,000 per project
The Newton Fund Impact Scheme (NFIS) is delivered by the British Council in partnership with UK Research and Innovation (UKRI), and on behalf of the UK Academies.
NFIS provides funding for current and previously funded Newton Fund grantees with the aim of maximising impact from Newton Fund activities.
Call period: 20 April - 15 June 2020
https://www.britishcouncil.or.th/en/impact-scheme
รูปเพิ่มเติม