การรับสมัครสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program 2565

16/03/2021

เข้าชม 25


มูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับผู้บริหารระดับกลาง เพื่อศึกษาและอบรมฝึกงานในสถาบันการศึกษาของสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 10 - 12 เดือน สาขาที่รับสมัครมุ่งเน้นด้านการบริหาร การจัดการ รวมทั้งการวางแผนและนโยบาย ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย

2. สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี GPA ไม่ต่ำกว่า 3.00

3. มีผลคะแนน TOEFL- iBT 71 หรือ IELTS 6.0 ขึ้นไป

4. อายุระหว่าง 30 - 55 ปี

5. ดำรงตำแหน่งบริหารหรือมีบทบาทเชิงนโยบายในหน่วยงานของรัฐและเอกชน

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://application.fulbrightthai.org/ หมดเขตการรับสมัครออนไลน์ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.00 น.รูปเพิ่มเติม