คณะสังคมศาสตร์จัดเตรียมพื้นที่ปลอดฝุ่น (safety zone)

10/03/2021

เข้าชม 27


คณะสังคมศาสตร์จัดเตรียมพื้นที่ปลอดฝุ่น (safety zone) สำหรับนักศึกษา บุคลากร ในช่วงสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5


รูปเพิ่มเติม