ศิษย์เก่าภาควิชาภูมิศาสตร์ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

22/10/2020

เข้าชม 53


คณะสังคมศาสตร์ และภาควิชาภูมิศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคุณวิชัย ไชยมงคล ศิษย์เก่าภาควิชาภูมิศาสตร์ รหัส 24 ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด


รูปเพิ่มเติม