ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาภูมิศาสตร์

24 ตุลาคม 2564


ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ได้ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (สัมภาษณ์) ระดับคณะ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ตำแหน่งเลขที่ E210037 อัตราเงินเดือน 41,000 บาท ภาควิชาภูมิศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งดังกล่าว คือ นายวรดร ไผ่เรือง- 20200717-105607-สำเนาประกาศชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก E210037.pdf

เข้าชม 261 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม