ข่าววิจัยและบริการวิชาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสาร

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566(Thailand Research Expo 2023)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเรียนเชิยบุคลากรและนิสิตนักศึกษาร่วมงานและส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การประชุมเชิงปฏิบัติการ APBR Workshop เพื่อนำไปสู่การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ในวารสาร Asia Pacific Business Review Special Issue (Scimago Q2) ในหัวข้อเรื่อง “Challenges and Opportunities in Post-Pandemic ASEAN: Organizational Learning and Business Practice I

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและ นวัตกรรม ครั้งที่ 19 “Wisdom for Entrepreneurial Society & Internationalization"