ข่าววิจัยและบริการวิชาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประชาสัมพันธ์เชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม..

เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ- เอเชียตะวันออก(Global Partnership - EAST) ประจำปีงบประมาณ 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม..

เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสาร

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566(Thailand Research Expo 2023)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเรียนเชิยบุคลากรและนิสิตนักศึกษาร่วมงานและส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17