ข่าววิจัยและบริการวิชาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือฯระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ The French National Research Institute for Sustainable Development (IRD) สาธารณรัฐฝรั่งเศส

รายละเอียดเพิ่มเติม..

Community Forest and Forest Landscape Restoration to Livelihoods Development

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ทีมวิจัยจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยม Nagaland University , Kohima Campus เมือง Kohima สาธารณรัฐอินเดีย

รายละเอียดเพิ่มเติม..

เชิญชวนส่งบทคัดย่อของบทความวิชาการ/วิจัยประเภท Country Report เพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทน สออ.ประเทศไทยไปนำเสนอในที่ประชุม ASAIHL Conference2023

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประชาสัมพันธ์การอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน ประจำปี 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) แผนงาน N42 (S3P20) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ สำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และบริการแห่งอนาคต ประจำปีงบประมาณ 2567