ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2565)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม - มิถุนายน 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2564 - มกราคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง