ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบการปรับปรุงภูมิทัศน์เชื่อมต่อระหว่างอาคาร 1 และอาคารเรียนรวมและบริเวณลานสหสิกขาลัย และลานจอดรถบริเวณหลังอาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเลื่อนวันพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศเลื่อนวันพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นในการใช้งาน และซากวัสดุจากการรื้อถอน

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566