ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและพื้นที่คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (P66090003658 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและพื้นที่คณะสังคมศาสตร์)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำ Furniture Built-in สำนักงานคณะสังคมศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องประชุมขนาดเล็ก จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องประชุมขนาดใหญ่ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง