ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

เชิญยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎร”

รายละเอียดเพิ่มเติม..

เชิญยื่นข้อเสนอเพื่อเป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการ “การประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ.2562”

รายละเอียดเพิ่มเติม..

รางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนของประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การขออนุญาตใช้พื้นที่จัดกิจกรรมการชุมนุมตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การเสพติด ปี 2566 (Thailand Addiction Scientific Conference 2023 (TASC))

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประชาสัมพันธ์การชี้แจงการเปิดรับข้อเสนอโครงการความร่วมมือเชิงวิชาการระดับภูมิภาค ภายใต้กรอบความร่วมมือ Regional Cooperative Agreement (RCA) รอบปี พ.ศ.2569-2570