ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก University of Alabama, USA.

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน(Test of English Communication in the Workplace TEC-W)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันทุกท่าน ร่วมงานกีฬาสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า-นักศึกษา-คณาจารย์ ภาควิชาภูมิศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการประกวดคลิปวีดีโอสั้นหรือคลิป TikTok

รายละเอียดเพิ่มเติม..

รับสมัครเยาวชน นักเรียนและนักศึกษา เข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนมูลนิธิเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 5 (5 ASEF Young Leaders Summit: ASEFYLS5)