ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 2)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการ "เตรียมตัวก่อนจบ พบก่อนสาย ประจำปี 2566"

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การอบรม“การเพิ่มพูนวิธีคิดและทักษะการประกอบการเพื่อสังคม” Workshop on “Approaches and Skills for Social Entrepreneurship and Enterprises”

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การประชุมเชิงปฏิบัติการ APBR Workshop เพื่อนำไปสู่การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ในวารสาร Asia Pacific Business Review Special Issue (Scimago Q2) ในหัวข้อเรื่อง “Challenges and Opportunities in Post-Pandemic ASEAN: Organizational Learning and Business Practice I

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาและรับฟังข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษา “โครงการศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบ ในธุรกิจกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)”

รายละเอียดเพิ่มเติม..

CMU-VNU Academic Collaboration: Field work in Mai Châu, Hanoi, Vietnam