รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอขอบคุณบริษัทวีอาร์มาร์เกตติ้ง จำกัด โดยคุณวีระ ลิขิตพัฒนวิศาล ศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์ Geo36 ที่กรุณามาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และอบโอโซนบริเวณห้องสำนักงานช่าง

รายละเอียดเพิ่มเติม..

มาตรการปฏิบัติงานที่บ้านของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Work from Home) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 7)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ตรวจ ATK ผู้ประกอบการที่ให้บริการภายในคณะสังคมศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ทำความสะอาดโรงอาหารคณะสังคมศาสตร์เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ทำความสะอาดโรงอาหารคณะสังคมศาสตร์เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การจัดการน้ำ สุขาภิบาล และสุขอนามัย (WASH) เพื่อลดและป้องกันการแพร่ ระบาดของเชื้อ Covid-19