โครงการวิจัยบูรณาการข้ามศาสตร์(นานาชาติ)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

Summer School on Researching Land Governance and Land Relations in the Mekong Region

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการ “ฝึกทักษะจดบันทึกภาคสนาม: ชีวิตคนภาคเหนือกับการจัดการปัญหาหมอกควันในเชียงใหม่”

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ภาควิชาภูมิศาสตร์ จัดงานเสวนา “Geography & Geographers”