การเรียนการสอนเพื่อชุมชน

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การศึกษาเรียนรู้วิถึชีวิตชุมชนไทลื้อ ณ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา