กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม..

พิธีทำบุญเพื่อความเป็นศิริมงคลเนื่องในการปรับปรุงห้องประชุมธนี พหลโยธิน การปรับภูมิทัศน์โดยรอบ และสำนักงานคณะสังคมศาสตร์ พร้อมทั้งทำทักษิณานุปทานและแสดงความกตัญูกตเวทีตาคุณ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการเสริมสร้างทัศนคติเพื่อการทำงานยุคใหม่ (Workforce Growth Mindset)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การประชุมรับฟังชี้แจงวิธีการและขั้นตอนการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

กิจกรรม “Shim Show Share” EP. 2 International Day

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การประชุม “SOC Meeting & Discussion” เวทีพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและคณาจารย์