กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม..

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) “จิบกาแฟแชร์ไอเดีย” #EP2 งานก๋านเงิน"การใช้โปรแกรมสัญญายืมเงินทดรองจ่าย"

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ ทุกท่านร่วมกิจกกรม KM #2

รายละเอียดเพิ่มเติม..

จดหมายข่าวคณะสังคมศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การประชุมเลขานุการคณะฯ และหัวหน้างาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม..

คณะสังคมศาสตร์ร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี คณาจารย์และผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2566

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ผู้บริหารพบปะสโมสรนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์