ข่าวความเป็นนานาชาติ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

USJ Macao Exchange Student Programme Fall Semester 2020/2021 ณ University of Saint Joseph มาเก๊า

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การประชุม Curricular Intervention and Design Workshops

รายละเอียดเพิ่มเติม..

กิจกรรม International Exchange Program Show and Share 2020

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสังคมวิทยาฯ จาก Kookmin University สาธารณรัฐเกาหลี

รายละเอียดเพิ่มเติม..

special talk with Sun Yat-Sen University

รายละเอียดเพิ่มเติม..

Social Sciences International Day 2019 (“Shim Show Share” EP. 1 Multicultural): กิจกรรมส่งเสริมความเป็นนานาชาติและพัฒนาทักษะความเป็นพลเมืองโลก