ข่าวความเป็นนานาชาติ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

Repossessing Shanland: Book Launch and Panel Discussion

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยน Sanuki Program ประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ต้อนรับ H.E. Mrs. Suchitra Durai ฯพณฯ เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย และคณะ เยี่ยมชมและติดตามการดำเนินการของศูนย์อินเดียศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม..

A webinar discussion "Transforming the role of the Tatmadaw: The Armed Forces & Myanmar's Future"

รายละเอียดเพิ่มเติม..

Summer School on Researching Land Governance and Land Relations in the Mekong Region

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การประชุมวิชาการนานาชาติพม่าศึกษา ครั้งที่ 3