ข่าวความเป็นนานาชาติ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ให้การต้อนรับ Mr. Krishna Chaitanya กงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการอบรมระยะสั้น “Sociology and Anthropology of Northern Thailand and Upper Mekong – Spring Semester 2022” (USAC programs) กลุ่ม “Highland Ethnic Peoples” ภายใต้ CMU School of Lifelong Education

รายละเอียดเพิ่มเติม..

Repossessing Shanland: Book Launch and Panel Discussion

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยน Sanuki Program ประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ต้อนรับ H.E. Mrs. Suchitra Durai ฯพณฯ เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย และคณะ เยี่ยมชมและติดตามการดำเนินการของศูนย์อินเดียศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่