ข่าวเด่น

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาจากเงินบริจาค ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 3)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาจากเงินบริจาค ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 2)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (สัมภาษณ์) ระดับคณะ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ภาควิชาสังคมวิทยาฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ลีปรีชา เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์"

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารตี อยุทธคร เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์"

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปิ่นประภา ดำรงอุดมศักดิ์