ข่าวเด่น

รายละเอียดเพิ่มเติม..

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือฯระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ The French National Research Institute for Sustainable Development (IRD) สาธารณรัฐฝรั่งเศส

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการเตรียมความพร้อมกําลังคนที่มีสมรรถนะสูง

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ให้การต้อนรับคณะจาก University of Bristol (UOB) สหราชอาณาจักร

รายละเอียดเพิ่มเติม..

Community Forest and Forest Landscape Restoration to Livelihoods Development

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.คณิน หุตานุวัตร

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอแสดงความยินดีกับ นายกิตติพศ ดาราวิโรจน์