ข่าวเด่น

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญพี่น้องนักศึกษาเก่าคณะสังคมศาสตร์ มช. ร่วมเดินส่งน้องในขบวนรับน้องขึ้นดอย

รายละเอียดเพิ่มเติม..

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมจัดนิทรรศการ และร่วมกิจกรรม GUIDANCE EXPO '2024 "แนะแนวการศึกษา ตามล่าหาอาชีพในฝัน”

รายละเอียดเพิ่มเติม..

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สังกัดคณะสังคมศาสตร์ มช. เดินทางไปศึกษาหาประสบการณ์ ณ ต่างประเทศ ภายใต้โครงการ ASEAN +++ Travelling Project ประจำปี 2023

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศรับสม้ครบุคคลเพือคัดเลือกใด้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะสังคมศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 3 “ม(า)นุษยะ ในสภาวะพลิกผัน”

รายละเอียดเพิ่มเติม..

รับสมัครอาจารย์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มช. คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา