ข่าวเด่น

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เปิดสอนกระบวนวิชาเรียนร่วม ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2564

รายละเอียดเพิ่มเติม..

Sociology and Anthropology of Northern Thailand and Upper Mekong

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครสมาชิกสามัญเพื่อเข้ารับการสรรหาเลือกตั้งเพื่อเป็น กรรมการดำเนินการ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาจากเงินบริจาค ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1) และ (ครั้งที่ 2)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564