ข่าวเด่น

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งที่ 55

รายละเอียดเพิ่มเติม..

นางสาวสุธินี รักกุศล นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ (ภาควิชาภูมิศาสตร์) รับรางวัลนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีมาก ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม..

คุณปิติกาญจน์ สิทธิเดช นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น (สาขาบริหารราชการ) ประจำปี พ.ศ. 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม..

คณาจารย์ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา นำนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรนิเวศน์ จากเม็กซิโก ลงพื้นที่ชุมชนชาติพันธ์ุกะเหรี่ยง

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ผู้บริหารจาก International Peace Foundation ปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการดำเนินโครงการ Thai-Japan ASEAN BRIDGES