ข่าวสารโครงการแลกเปลี่ยน

รายละเอียดเพิ่มเติม..

Nara Women’s University ประเทศญี่ปุ่น (โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น 1 ภาคการศึกษา – 1 ปีการศึกษา)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

Information on recruitment of international students enrolled in September 2022

รายละเอียดเพิ่มเติม..

Application for Fall 2022 NTNU Exchange Program

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยน Kansai University Fall 2022

รายละเอียดเพิ่มเติม..

Study and Job in Japan Virtual Fair 2022 for Thailand

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการอบรมระยะสั้น “Sociology and Anthropology of Northern Thailand and Upper Mekong – Spring Semester 2022” (USAC programs) กลุ่ม “Highland Ethnic Peoples” ภายใต้ CMU School of Lifelong Education