ข่าวสารโครงการแลกเปลี่ยน

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Ochanomizu University

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการ Sophia Online January Session 2023

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ ประจำปี 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม..

เชิญยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง “ความเท่าเทียมและความเสมอภาคทางเพศตามรัฐธรรมนูญ”

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น Kansai University Winter School 2023

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยน Mie University April 2023