ข่าวสารโครงการแลกเปลี่ยน

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาSpring Semester 2023

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยน Kansai University Spring 2023

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยน Saga University Spring 2023

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยน Yamagata University Spring 2023

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยน University of Tsukuba Spring 2023

รายละเอียดเพิ่มเติม..

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อประเทศสวีเดน