ข่าวสารโครงการแลกเปลี่ยน

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ติดตามความก้าวหน้านักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกสาขาสังคมศาสตร์ (นานาชาติ) โครงการปริญญาเอกกาญนาภิเษก (คปก.)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

Academic Collaboration and MoU between Department of Geography, Faculty of Social Sciences and University of Vienna

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ต้อนรับผู้แทนจาก Beijing Foreign Studies University (BFSU)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการ AUN ASEAN Experiential Learning Program

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยน Univeisiti Malaya

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการทุนการศึกษา DUO-Belgium/Wallonia-Brussels ประจำปี 2023