ข่าวสารโครงการแลกเปลี่ยน

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยน Osaka University Spring 2021 ณ Osaka University ประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ในหัวข้อ Striving Global Citizenry Competence in VUCA World

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยน University of Toyama Spring 2021 ณ niversity of Toyama ประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นภายใต้เครือข่าย UMAP สำหรับ Spring 2021

รายละเอียดเพิ่มเติม..

UMAP Discovery Camp 2020 in Malaysia ณ Universiti Kebangsaan Malaysia ประเทศมาเลเซีย