ข่าวสารโครงการแลกเปลี่ยน

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยน Sanuki Program ประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ผู้บริหารจาก International Peace Foundation ปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการดำเนินโครงการ Thai-Japan ASEAN BRIDGES

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยน ณ Kristianstad University, Sweden

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยน Universiti Malaya ภาคการศึกษา Spring Semester 2021/2022

รายละเอียดเพิ่มเติม..

รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตร Winter School for Cultural Historical Studies 2022

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการ Virtual Culture, Language & Environment Program