ข่าวสารโครงการแลกเปลี่ยน

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการ Virtual Culture, Language & Environment Program

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยน Ochanomizu University Exchange Program Spring Semester 2022 ณ Ochanomizu University ประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียดเพิ่มเติม..

รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Trilateral Symposium on SDGs 2021

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยน Non - EU Teaching Mobility Program University of Vienna ประเทศออสเตรีย

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยนออนไลน์ UKM Virtual Semester Exchange Program Fall Semester 2021/2022

รายละเอียดเพิ่มเติม..

Masters scholarships (Mainland China Studies) 2021 ใน Chinese Culture University ประเทศไต้หวัน