ข่าวรางวัล

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ศาสตราจารย์ ดร.ยศ สันตสมบัติ ได้รับแต่งตั้งเป็น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชามานุษยวิทยา

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอแสดงความยินดีกับ Dr. Louis Lebel ในโอกาสได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก (World’s Top 2% Sciences 2022)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สิญา อุทัย ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี ในโอกาส ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น TTF AWARD

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ Dr. Ta-Wei Chu ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

หนังสือเรื่อง "อัตลักษณ์เอกสาร: วงศาวิทยาการควบคุมประชากรของรัฐไทย" เขียนโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี