ข่าวศิษย์เก่า

รายละเอียดเพิ่มเติม..

แสดงความยินดีกับ คุณสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็น นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะสังคมศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

CMU WSC Alumni’s Talk Series “ทำไมการค้ามนุษย์... ภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน ต้องใช้มุมมองสตรีนิยมแก้ไขปัญหา”

รายละเอียดเพิ่มเติม..

มองพื้นที่ของ LGBTQ+ ที่หายไปผ่านมุมมองสตรีศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม..

คุณปิติกาญจน์ สิทธิเดช นักศึกษาเก่าสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รหัสนักศึกษา 194320 มอบเงินบริจาค

รายละเอียดเพิ่มเติม..

แสดงความยินดี กับ คุณปิติกาญจน์ สิทธิเดช ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็น " นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น