ข่าวศิษย์เก่า

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันทุกท่าน ร่วมงานกีฬาสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า-นักศึกษา-คณาจารย์ ภาควิชาภูมิศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

เรียนเชิญร่วมงาน "สระเกล้าดำหัว คณาจารย์อาวุโส และคณาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์ มช"

รายละเอียดเพิ่มเติม..

สมาคมศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์ สนับสนุนน้ำดื่มและขนมให้น้องๆ ในกิจกรรมรับน้องขึ้นดอย “ลูกจ๊างขึ้นดอยปิ๊กฮอยศรัทธา เหมันต์ไหว้สา พระธาตุเจ้าดอยสุเทพ”

รายละเอียดเพิ่มเติม..

คุณฐานิกา ปัญจรัตน์ ศิษย์เก่าภาควิชาภูมิศาสตร์ รหัส 35 มอบหนังสือวิชาการภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

แสดงความยินดีกับ คุณสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็น นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะสังคมศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

CMU WSC Alumni’s Talk Series “ทำไมการค้ามนุษย์... ภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน ต้องใช้มุมมองสตรีนิยมแก้ไขปัญหา”