ข่าวกิจกรรมทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่คณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม..

Visited at the Department of Geography and Regional Research, University of Vienna, Aust

รายละเอียดเพิ่มเติม..

Visited Professor Dr. Josef Strobl and Dr. Shahnawaz at the Department of Geoinformatics Z_GIS, University of Salzburg, Austria.

รายละเอียดเพิ่มเติม..

จัดกิจกรรม “นักสืบสายน้ำแม่ยวม” สำหรับให้ยุววิจัยชาติพันธุ์ในพื้นที่โครงการผันน้ำยวม-สาละวิน สำรวจและศึกษาระบบนิเวศแม่น้ำยวม-เงา

รายละเอียดเพิ่มเติม..

Welcome representatives from School of International Organizations, Beijing Foreign Studies University