ข่าวกิจกรรมทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติม..

คณะสังคมศาสตร์ ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการเรียนรู้การจัดทำสเปรย์แอลกอฮอล์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การอบรมเสริมหลักสูตร “เครื่องมือวิธีวิจัยเหมืองข้อมูล–text mining” ประจำปี 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม..

เปิดงาน Vishwa Hindi Diwas ณ ลานสหสิขาลัย คณะสังคมศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี จัดโครงการนำนักศึกษาออกพื้นที่ภาคสนาม ณ หมู่บ้านแม่กำปอง

รายละเอียดเพิ่มเติม..

บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “Video editing with Adobe Premiere Pro”

รายละเอียดเพิ่มเติม..

กิจกรรม Full day inter-faith trip