ข่าวกิจกรรมทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การประชุมผู้ปกครอง นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม..

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ประจำปี 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการ ปัจฉิมออนไลน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 59

รายละเอียดเพิ่มเติม..

Chiang Mai, Thailand International Women’s Day 2020: Strike, Rise, Equity

รายละเอียดเพิ่มเติม..

คณะสังคมศาสตร์จัดการอบรมการใช้งานโปรแกรม ZOOM เพื่อจัดการสอนแบบ Online 100%