ข่าวกิจกรรมทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 3 “ม(า)นุษยะ ในสภาวะพลิกผัน”

รายละเอียดเพิ่มเติม..

พิธีเปิดโครงการ Summer School “สร้างความเข้าใจต่อความสัมพันธ์ของชาติพันธ์ุ ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน: ความลื่นไหลของลักษณะข้ามชาติ ความเชื่อมโยงและความร่วมมือในการพัฒนาในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงภายหลังสถานการณ์โรคระบาด”

รายละเอียดเพิ่มเติม..

คณะสังคมศาสตร์ มช. ร่วมถวายเทียนเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการเตรียมพร้อมก่อนจบ ตรวจพบก่อนสายประจำปีการศึกษา 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม..

กิจกรรม Pre-College ประจำปีการศึกษา 2566